Loading...

.....................................................................................................................................

طراحی داخلی کافی شاپ

راحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی گیرد...

طراحی داخلی کافی شاپ

 از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی ـ روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دومقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که میخواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد.این بخش به نوعی مشخص کننده طیفی از مشتریان خواهد بود که شما میل دارید با آنها روبرو باشید.

طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطورهماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند؛ طراحان متخصص ما در انتخاب هر جز از این اجزا در کنار شما خواهند بود.

طراحی داخلی، طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد. در طراحی داخلی با ایجاد ضرب آهنگ در هندسه می توان احساسات انسانی را بیدار ساخت در تمامی ابعاد نفوذ کرد و حرکتهایی غیر از حرکتهای عمودی و افقی ایجاد کرد. 

در طراحی کافه٫ کافی شاپ و تریا٫ مولفه‌هایی غیر از مولفه های معمول در طراحی فضاهایی چون انواع رستوران ها و فود کورت ها اهمیت دارد٫ طراحانی که در این راه تجربیات کاملی دارند حتی به عناصری چون موقعیت جغرافیایی مکان٫ حال و هوای پرسنل و مشتریان٫ نحوه‌ی مدیریت مکان٫ عوامل موثر در اخذ مجوزهای مورد نیاز در این صنف٫ عوامل روانشناختی در ایجاد ارتباط بین مشتریان و پرسنل و ... اهمیت میدهند. به لطف همکاری با شرکایی با ویژگی های برتر این دپارتمان برترین دپارتمان ما در سال مالی گذشته شد.

طراحی داخلی کافی شاپ شامل موارد زیر است:

 • استفاده از اصول بهداشت در طراحی جهت اخذ مجوز
 • انتخاب متریال مستحکم و مناسب
 • انتخاب میز و صندلی مناسب
 • نور
 • مکانیابی تجهیزات
 • اجرای بار
 • کابینت و قفسه بندی
 • المان‌های خاص
 • و...

 نظرات  ارسال نظر