Loading...

.....................................................................................................................................

تهیه طرح راهبردی راه اندازی کافی شاپ

پاسخ دقیق به سوالات زیر به تدوین یک طرح استراتژیک در راه اندازی کافه می‌انجامد: ما قراراست کجا باشیم؟ما قرار است چه کار کنیم؟چطور باید باشیم؟....

تهیه طرح راهبردی راه اندازی کافی شاپ

تهیه طرح راهبردی راه اندازی کافی شاپ

 • ما قراراست کجا باشیم؟(چشم انداز)
 • ما قرار است چه کار کنیم؟(ماموریت)
 • چطور باید باشیم؟(ارزش ها)
 • به چه چیزهایی باید برسیم؟(اهداف کلان)
 • برای رسیدن به این اهداف چه هزینه هایی لازم است؟
 • چه چیزهایی نیاز داریم؟(عوامل حیاتی موفقیت)
 • چگونه باید برویم؟(فرموله کردن)
 • برای حرکت درست،چه اقداماتی باید بکنیم؟
 • چگونه متفاوت از دیگران به جایی برتر از دیگران برسیم؟
 • تا چه زمانی باید اهداف محقق شود؟
 • چه مراحلی با هم قابل اجراست؟
 • ما قادر به جذب چه مشتریانی خواهیم بود؟
 • آیا درست درحال حرکت هستیم؟(در حین اجرا)
 • روش اصلاح مسیر چیست؟(درحین اجرا)


نظرات  ارسال نظر